مشخصات مدرس
روزبه شاهرخی

طراحی و راه اندازی استارتاپ


برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.


رزومه