مشخصات مدرس
روزبه شاهرخی
طراحی و راه اندازی استارتاپ :برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.


رزومه