• اعتبارسنجی ایده، مشتری و محصول

 • هزینه ثبت نام در دوره : 3,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/20
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/20 تاریخ پایان دوره : 1399/8/30
  • اعتبارسنجی ایده، مشتری و محصول
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان