• دوره آموزش مقدمات کسب و کار

 • این دوره مقدمات کسب و کار شامل آموزشهای اساسی اولیه جهت راه اندازی استارتاپ و ورود به دنیای کارآفرینی میباشد. این مجموعه آموزشها برای همه افراد در سطح مقدماتی تا پیشرفته حتما مفید خواهد بود.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 5,000,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/1/7
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/1/1 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • دوره آموزش مقدمات کسب و کار
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان