تفاوت کارمندی و کارآفرینی

تفاوت کارمندی و کارآفرینی

تفاوت‌های کلی

در پست مربوط به کارمندی و کارآفرینی به تعاریف کارمند و کارآفرین پرداخته شد. در ادامه مواردی از تمایز بین کارمندان و کارآفرینان مطابق با عرف جامعه، آورده شده است، اما باید توجه داشت که این موارد همواره درست نمی‌باشند و برقرار نیستند. در واقع این موارد حالت‌های حدی و اغراق شده‌ی تمایز بین کارمندان و کارآفرینان را نشان می‌دهند و برای هر مورد می توان مثال‌های نقضی آورد.

 • کارمندان زندگی آرام و بدون ریسک را می‌پسندند، در حالیکه کارآفرینان زندگی پرچالش را ترجیح می‌دهند.
 • کارمندان روند یکنواخت زندگی را ترجیح می‌دهند، در صورتیکه کارآفرینان در زندگی یکنواخت احساس پوچی می‌کنند.
 • کارمندان تمایل دارند راهی را که دیگران قبلا رفته‌اند را طی کنند، در حالیکه کارآفرینان راه خودشان را می‌سازند.
 • کارمندان در چهارچوب مشخصی کار می‌کنند، اما کارآفرینان چهارچوب مشخص کاری ندارند.
 • کارمندان ساعات مشخصی از روز را به کار کردن اختصاص می‌دهند، اما کارآفرینان زمان نمی‌شناسند و در هر ساعت از شبانه‌روز کار می‌کنند.
 • امنیت شغلی برای کارمندان اهمیت زیادی دارد، اما کارآفرینان به این مورد اهمیتی نمی‌دهند.
 • کارمندان در انتهای هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، اما چنین چیزی برای کارآفرینان صدق نمی‌کند و ممکن است در هر ساعت و زمانی پول به حسابشان واریز شود (حتی ممکن است چند ماه درآمدی نداشته باشند).
 • کارمندان به دنبال اسم و رسم هستند، اما برای کارآفرینان خود کار مهم است.
 • در هنگام بروز یک مشکل، کارمندان به دنبال مقصرند، اما کارآفرینان خودشان مشکل را حل می‌کنند.
 • کارمندان افراد را بر اساس تحصیلات و سمتشان قضاوت می‌کنند، اما مبنای قضاوت کارآفرینان خروجی کارها است.
 • کارمندان صحبت می‌کنند، اما کارآفرینان عمل می‌کنند.
 • کارمندان نسبت به مسائل اطراف خود بی تفاوتند، ولی کارآفرینان خود را در قبال هر چیزی مسئول می‌دانند.
 • کارمندان برای انجام کارها منتظر می‌مانند تا وظایفشان تعریف شود، در حالیکه کارآفرینان خودشان کار را به دست گرفته و انجام می‌دهند.
 • کارمندان برای دریافت حقوق کار می‌کنند، اما کارآفرینان از انجام کار لذت می‌برند.
 • کارمندان زود شکست می‌خورند، آن‌ها برای کارآفرینان کار می‌کنند، در صورتی که کارآفرینان شکست را تجربه‌ای برای پیروزی‌های بعدی می‌دانند.
 • کارمندان به تشویق دیگران نیاز دارند، اما کارآفرینان انگیزه‌های درونی دارند.