علل اصلی شکست استارتاپ‌ها از دیدگاه CB INSIGHTS

علل اصلی شکست استارتاپ‌ها از دیدگاه CB INSIGHTS

علت اصلی شکست استارتاپ ها

 این بخش به دلایل کلی شکست استارتاپ‌ها از سایت CB insights می‌پردازد.

این دلایل به تفکیک اشتباهات مربوط به بازار و بازاریابی، اشکال در هسته کسب وکار و ایده، مشکلات تیم و منابع انسانی، مسائل مالی و سرمایه‌گذاری و مسائل مدیریتی و قانونی به شرح زیر هستند:

اشتباهات مربوط به بازار و بازاریابی 34/1 %

 • نبود نیاز در بازار
 • عدم توجه به مشخصه های بازار هدف و بازخورد مشتری
 • رقبای سرسخت
 • زمانبندی نامناسب
 • عدم آشنایی با روشهای بازاریابی

اشکال در هسته کسب وکار و ایده 20/4%

 

اشکال در هسته کسب وکار و ایده

 • نبودن مدل کسب و کار درست و شفاف
 • محصول بد و بی کیفیت
 • قیمت گذاری نامناسب
 • لوکیشن بد

مشکلات تیم و منابع انسانی 17/7%

مشکلات تیم و منابع انسانی

 • انتخاب تیم نامناسب
 • عدم تمرکز تیم و پراکندگی در اولویت‌بندی‌ها
 • عدم تعصب نسبت به کار
 • خستگی تیم در مسیر و ناتوانی در تحمل سختی های راه اندازی یک استارتاپ

مسائل مالی و سرمایه‌گذاری 16/7%

مسائل مالی و سرمایه‌گذاری

 • اتمام سرمایه
 • عدم هماهنگی تیم و سرمایه گذار
 • جذاب نبودن استارتاپ برای بازار سرمایه گذاران

مسائل مدیریتی و قانونی 11/1%

 

مسائل مدیریتی و قانونی

 • استفاده نکردن از مشاوران خوب و همکاران
 • چالشهای قانونی و حقوقی
 • شکست در تغییر جهت و استراتژی سازمان
 • کند بودن مدیریت در پاسخ به شرایط جدید و عدم تغییر جهت.

همچنین بخوانید: چرا استارتاپ‌ها شکست میخورند؟

منبع: مجله آما