تیم استارتاپی و تعاملات تیمی

تیم استارتاپی و تعاملات تیمی

چگونه یک تیم استارتاپی قوی بسازیم؟

در سال 1970 دکتر Meredith Belbin  و گروه تحقیقاتی وی در کالج مدیریت Henley، با هدف ارائه‌ی یک راهکار به منظور جلوگیری از ناکامی تیم‌های کاری، به بررسی عوامل موفقیت و ناکامی این تیم‌ها پرداختند.

 تحقیقات نه ساله این گروه نشان داد که موفقیت و ناکامی یک تیم صرفا وابسته به عواملی مانند هوش افراد نبوده و بیشتر متاثر از نوع رفتار  اعضاء تیم است.

بلبین در تحقیق خود، ۹ نقش  را شناسایی و آنها را در قالب سه دسته‌ی فعالیت محور (Action Oriented)، مردم محور (People Oriented) و تفکر محور (Thinking Oriented) طبقه بندی کرده است و به بررسی هر یک از این ۹ نقش  از نظر شخصیت شناسی پرداخته است.

اطلاعات بیشتر راجع به این 9 نقش را در پست مربوط به نقشهای تیم بلبین مطالعه نمایید.