• دوره آموزش مقدمات کسب و کار

 • این دوره مقدمات کسب و کار شامل آموزشهای اساسی اولیه جهت راه اندازی استارتاپ و ورود به دنیای کارآفرینی میباشد. این مجموعه آموزشها برای همه افراد در سطح مقدماتی تا پیشرفته حتما مفید خواهد بود.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 5,000,000 ریال

 • ظرفیت : 200 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/1/7
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/1/1 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • دوره آموزش مقدمات کسب و کار
  • محل برگزاری
  • مدرسان