• سیدحامد جوادی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/1
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/1 تاریخ پایان دوره : 1398/2/1
  • سیدحامد جوادی
  • مدرسان